Pôvodné slovenské dielo čerpá námet z Proglasu, súboru prvých básní, napísaných v staroslovienskom jazyku v rokoch 863 až 867, ktorých autorom je Konštantín Filozof. Z neho vychádzal aj autor libreta a textov piesní, básnik a textár Daniel Hevier, hudbu zložil Ľubomír Horňák. Jednotlivé obrazy uviedli diváka do doby príchodu a pôsobenia vierozvestcov, texty z videoprojekcie interpretoval Štefan Bučko. Účinkovali sólistky a sólisti opery Katarína Štúrová, Monika Fabiánová, Sisa Sklovská, Dušan Jarjabek, Otokar Klein, Dušan Vitázek. Orchester Toccata Art a rockovú sekciu v zložení Peter Farnbauer, Bruno Oravec a Patrik Simeonov dirigoval Rastislav Štúr. Ďalej účinkovali zbor Technik a tanečná skupina Čarovné ostrohy–Atašé. Režisérom javiskovej podoby oratória je Martin Kákoš, choreografie naštudoval Jaroslav Moravčík, kostýmy navrhla Ľubica Jarjabková. Oratórium Cyril a Metod uviedli prvýkrát v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí v predvečer sviatku týchto vierozvestcov 4. júla, uvedenie na Bratislavskom hrade bolo za účasti kamier Slovenskej televízie, ktorá ho sprostredkovala v priamom prenose divákom na celom Slovensku. Bratislava 1.septembra (TASR) – Koncert scénického oratória Cyril a Metod na západnom nádvorí Bratislavského hradu v predvečer Dňa Ústavy Slovenskej republiky bol prvým z ponuky kultúrnych podujatí k tomuto štátnemu sviatku.


Ukážky na YouTube: