Hudobne a kreativne štúdio

Zvukové nahrávacie štúdio s troma samostatnými pracoviskami a náhrávacími miestnosťami.


-Realizácia hudobných nahrávok
-Dabing
-Mixáž a mastering
-komponovanie, návrh a realizácia hudobných nahrávok, zvučiek a jinglov
-komponovanie filmovej a seriálovej hudby